Skip to content

Har du brug for supervision?

Hvilke krav er afgørende for en leder for at trives i en kompleks og usikker verden?

Det er afgørende for en leder at kunne lede forandringer baseret på viden og innovation. Disse faktorer er blevet livsvigtige kilder til konkurrencemæssige fordele inden for næsten enhver branche. Men hvis der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til konsekvenserne eller investeres tilstrækkeligt tid, kan det have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet.

Forandringer styrker medarbejdernes trivsel og bidrager til organisationens succes. Men forandringer, der er styret udefra, kan også føre til en angst, der påvirker ledelsesrummet og den professionelle dømmekraft.

 

Bliver der fejlmeldt en del?

I en gruppe med høj psykologisk tryghed vil medarbejderne rapportere flere fejl til lederen, fordi de føler sig mere trygge og sikre i deres arbejde. Dette fører til, at fejl bliver rapporteret og fremmer en fælles forståelse af opgavens kompleksitet og åbenhed i løsningen af den. Det er vigtigt at bemærke, at ingen rapporterede fejl ikke nødvendigvis betyder, at der ikke er fejl.

Føles dit arbejde rutinepræget og med byrder på skuldrene?

Handler det om den daglige samtale, hvor man ikke får sagt fra? Eller den evige gang omkring de opgaver, der er givet dig, eller som du selv presser dig til at tage på dig?

Måske handler det om at finde tilfredshed i varetagelsen af dine ledelsesopgaver, men samtidig føle en vis rutine og mangel på engagement? Er det noget, der akkumulerer over tid og påvirker din glæde og tilfredshed? Måske tager du arbejdet med hjem og føler, at der ikke er nogen klar grænse mellem arbejde og familieliv? Måske bliver tristheden til vrede, som påvirker dem, du holder mest af?

Som leder kan der være mange byrder på dine skuldre, måske endda flere end nødvendigt. Der er mange individer, med deres egne historier og relationer, både rationelle og følelsesmæssige, der er i spil - non-stop.

I en hastigt foranderlig verden sætter samfundet dagsordenen for mange ting i vores liv, og det kan føles som om, at vi ikke altid kan følge med.

Har du medarbejdere, der er meget tavse?

 

Der kan være situationer eller enkelte arbejdsstationer, hvor du oplever stilhed. Det kan skyldes, at nogen vælger at tie i stedet for at fremsætte en idé. Men ingen vinder med stilhed. Måske er der nogle, der har talt, men har fortrudt det, eller er det at tie et udtryk for frygt for at stille sig selv i et dårligt lys eller frygt for repressalier?

En sund kultur for forandringer og gode rammer for effektiv opgaveløsning kræver en kultur, hvor man indrømmer fejl, og hvor fejl ikke forvrænges til narrativer om enkeltpersoners manglende indsats. Uden en sund kultur for forandringer vil de decentrale ideer og kreative forslag til bedre løsninger mangle.

Overvejer du jobskifte?

Det er helt naturligt at overveje et jobskifte, men det er bedst at gøre det i fredstid. Som mennesker er vi tryghedssøgende og trives bedst i velkendte sociale miljøer.

Et jobskifte kan vække angst for en ukendt forandring, som man måske ikke er helt klar til. Det kan være svært at vide, om man vil kunne lykkes i en ny branche, og hvor man ønsker at søge sit næste jobeventyr.

Det kan også være en tid, hvor man ønsker at trække stikket og finde andre glæder i livet - at hoppe af karriereræset, så at sige. Uanset årsagen er det vigtigt at tage en beslutning og sætte egne personlige grænser, hvis det er nødvendigt.

Gav det anledning til nogle refleksioner?

Så er svaret nok ja. Du har brug for supervision.

Psykodynamisk coaching er en udvikling i dybden med dig i centrum. Du er naturligt udstyret med kompetencer og en personlighed. Du er fra fødslen givet et 'blueprint', dvs. et udgangspunkt, der dels indeholder muligheder, men også usete begrænsninger eller mønstre. Nogle af disse mønstre er tillærte såsom vaner, og andre kan være knyttet til tabuer såsom skam eller skyld.

Hvad giver dig energi, og hvad vil du styrke endnu mere? Passer dine kompetencer sammen med din personlighed, din succeshistorie og din markedsværdi? Hvad brænder du igennem med i dit faglige og professionelle felt?

Hvilke ydre- og indrestyrede behov har vi som individer? Er det egentlig noget, vi kan begribe dynamikken af, og giver det en lukkethed, da det er knyttet til ens tidligere fodspor i livet?

Hvis det gav anledning til mere, så har du mulighed for at booke et møde (højre side eller nedenfor).

30 minutter til at runde nogle tanker og muligheder af. Det kunne handle om følgende:

1. Et supervisionsforløb kun for dig.

2. En samtale om dig og din afdeling.

3. En samtale om en ønsket forandring i hele din organisation.

Mødet på 30 minutter er uforpligtende og virtuelt via Zoom. Vi kalder vores supervision for Recharge, som er en del af flere pakkeordninger i Mindcloud.

 

 

 

 

Blot vælg den dato der passer bedst og du vil modtage en kalenderinvitation med et Zoom link.